27 ก.ค. 2562

รูปแบบความคุ้มครอง ยอดนิยม (เดือนนี้)ประกันสะสมทรัพย์ | iGen
ประกันประเภทสะสมทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ หรือผู้ที่ต้องการวางแผนทางการเงินในระยะเวลาสั้นๆ และใช้ประโยชน์ในการวางแผนภาษีผ่านประกันชีวิตด้วยเบี้ยประกันภัยคงที่

ประกันคุ้มครองตลอดชีพ | iProtect S
ส่งต่อทุกความห่วงใย ด้วยการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เริ่มสร้างกองมรดกตั้งแต่วันนี้ ผ่านประกันชีวิต iProtect S เพื่อส่งต่อทุกความห่วงใย ให้กลายเป็นความมั่นคงทางการเงินเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่น

แบบประกันสะสมทรัพย์ | LifePlus+ Saver
เมื่อเริ่มวัยทำงาน คุณมีภาระเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้น LifePlus+ Saver ให้ความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มขึ้นตามแต่ละช่วงอายุของคุณ จนถึงสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยฯ และคงที่ตลอดสัญญา

25 ก.ค. 2562

บริการออนไลน์ ที่เดียวครบทุกความต้องการ

ยินดีต้องรับสู่ จุดบริการออนไลน์ 
สามารถติดต่อสอบถาม
ประกันสุขภาพ
ประกันชีวิต
ติดต่อเรา ได้หลากหลายช่องทาง